Daytrading

Bilden av daytradern är ofta en ung man med expertkunskaper inom börshandel som inte är rätt för att gamla med sitt kapital och har tjänat massor av pengar. Denna bild är ibland sann, men många studier som jämfört olika sätt att investera i aktier har visat att de som är passiva och investerar långsikt ofta gör bättre vinster i slutändan.

För- och nackdelar med daytrading

Om vi börjar med fördelarna:

  • - En daytrader kan göra investering med bra timing eftersom denne ofta är väl uppdaterad.
  • - En daytrader kan vara bland dem första som köper en aktie då en sådan får en uppgång genom till exempel en positiv nyhet av något slag.
  • - En daytrader bör på grund av all den tid ägnar sig åt aktiemarknaden bli bättre och bättre, vilket kan leda till mer kvalificerade investeringar allt eftersom.

Om vi övergår till nackdelarna:

  • - Att göra många köp och försäljningar på börsen kan innebära mycket avgifter till aktiemäklare.
  • - Att vara daytrader kräver mycket mer tidsinvestering än att göra långsiktiga investeringar.

Den första punkten av de som anger nackdelar är en viktig aspekt för dig som funderar på att bli daytrader. Om avgifterna blir för stora spelar det egentligen ingen roll hur bra dina investeringar är eftersom avgifterna från alla dina köp äter upp vinstmarginalerna. Billigast blir det förmodligen om du vänder dig till en mäklare som erbjuder fast månadspris förutsatt att du inte handlar för allt för små summor.

Det är upp till dig att avgöra om du gillar villkoren. Avanza publicerade för ett tag sedan en artikel som kan ge dig mer insyn i detta: Så ser en daytraders arbetsdag ut.

En av lärdomarna från intervjun är att denne daytrader som var lyckosam har vigt en stor del av sin fritid åt börsen. Det är ofta de som verkligen låter verksamheten bli en del av sitt liv och för vilka det är ett huvudintresse som blir framgångsrika. Tänk dock survivorship bias varje gång du hör om en daytrader som välvilligt berättar om det goda livet. Tänk också på att Avanza där artikeln är publicerad är ett företag som erbjuder daytrading (när detta skrivs heter deras tjänst för detta Infront).

Ett alternativ som omtalas i artikeln är swingtrading. Det är att göra kortsiktiga investeringar, men där handlandet inte sker lika regelbundet som inom daytrading.

Daytrading – en modern företeelse

Daytradern har inte alltid existerat. På 1950-talet var den genomsnittliga tiden för ägande av en aktie drygt sex år. Då var aktier något som självklart uppfattades som en långsiktig investering.

Att daytrading uppstått har dels med nya tiders vanor och teknologi att göra, dels med minskade avgifter för aktieköp som möjliggör mer regelbundet handlande. Ett genombrott kom med möjligheten att köpa aktier digitalt och därmed var det inte längre nödvändigt med en personlig mäklare. Detta fick sin början redan 1971 då NASDAQ introducerades. Det stora genombrottet skedde dock med uppfinningen av den elektroniska trading-plattformen på 1990-talet, vilket tillät handel att ske över ett digitalt nätverk på vilket det också gick att övervaka börsutvecklingen i realtid via en datorskärm.

På 2000-talet skulle trenden ändras genomgående. I stället för som för ett halvt sekel sedan behöll inte den typiske aktieägaren längre sina aktier under sex år utan snittet var i stället sex månader (tidsperioderna avser den amerikanske marknaden, men trenden lär även återspegla den europeiska). Nate Silver skriver i The Signal and the Noise om utvecklingen som drivits fram till på 2000-talet att ”Never before in human history have so many predictions been made so quickly and for such high stakes”. Han fortsätter med att konstatera att varför så mycket trading sker är en av de stora gåtorna inom finansvärlden.

Att ägna sig åt hög frekvent handel är att anse att man kan göra bättre förutsägelser än den kollektiva visdomen. Frågan är om detta är en rationell ståndpunkt.

Källor:
The Signal and the Noise – Nate Silver (2015)
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading#History