Finansiering via Kickstarter.com

Kickstarter.com är en sida på Internet där vem som helst kan presentera ett projekt, en affärsidé och liknande och få andra att stödja detta genom att skänka pengar. Det går till så att ett projekt läggs ut på Kickstarter där detta presenteras och dessutom bestämmer den som lägger upp projektet en summa som är målet att få in och hur lång tidsperiod som gäller.

Att engagera andra i ditt projekt

Kickstarter handlar om projekt på "gräsrotsnivå". De stora företagen håller inte till här utan personer som vill se mindre projekt förverkligade. Det handlar oftast inte om gigantiska belopp utan ofta femsiffriga belopp.

Det kan ofta gälla produkter som inte har potentiellt att slå brett kommersiellt, men som kan tilltala en mindre krets och att dessa är villiga att sponsra.

För att ha framgång med Kickstarter är det viktigt att du presenterar din produkt på ett bra och tydligt sätt. Det är också en fördel om du är personlig och berättar om dig själv, kanske lägger upp uppdateringar om hur projektets framfart och om pengarna börjar komma in tacka de som bidraget.

Det är också vanligt att utlova något till de som bidrar med pengar för att sporra till engagemang. Det kan till exempel vara att alla som ger ett bidrag över en viss summa utlovas en produkt om projektet går i hamn.

Om du har ett projekt, till exempel en dokumentärfilm eller konstprojekt kan du prova att använda dig av Kickstarter.com. Här är 6 tips om hur du sätter igång ett framgångsrikt projekt.

Historien om potatissalladen som fick $55 492 i stöd

Det finns en välkänd historia om ett projekt på Kickstarter som belyser att det mesta är möjligt på Internet. Zack Danger Brown lade upp är udda projekt på Kickstarter med titeln ”I'm making potato salad.”

Man kunde tänka sig att ingen hade lust att stödja något så trivialt som en potatissallad, vilket de allra flesta borde ha råd med själva. Fast vad som hände var att originaliteten i det hela gjorde att det spred sig på Internet och många ville snart donera en summa. Totalt uppbackades projektet av 6911 personer och Zack Danger Brown fick in $55 492 till sin potatissallad!

Om du nu slås av tanken på att själv lägga upp ett projekt som består i att baka en potatissallad ska du dock inte räkna med samma succé. Det fanns självfallet många andra som hoppades kunna hiva in pengar genom att använda samma idé, men det visade sig att det var den originella idén som slog an hos folk inte själva faktumet att någon skulle tillreda en potatissallad.