Strategier för att tjäna pengar på fonder

Jag ska här förklara en strategi som ökar dina chanser att tjäna pengar på aktiefonder. Idén bakom tillämpningen är väldigt simpel, det hindrar dock inte att relativt få använder sig av den.

Långsiktighet ger svängrum

Den strategi som ska förklaras här lämpar sig enbart då du har möjlighet att göra en långsiktig investering. Behöver du lösgöra de pengar du investerat i fonder inom ett år eller ännu kortare tid finns ingen säkerhet i att denna metod fungerar.

Strategin är sagt som väldigt enkel och grundas i en huvudsaklig premiss: fonder fluktuerar. Att fonder fluktuerar är orsaken till att vissa låter bli att investera i dem eftersom de är rädda för värdeminskning. Denna omständighet kan dock utnyttjas till din fördel: desto mer en fond fluktuerar, desto större möjligheter till avkastning.

Om du kan avsätta dina satsade pengar i tre till fem år eller eventuell ännu längre tid kan du helt enkelt vänta ut fondens negativa svängningar. Du kanske invänder att det inte finns någon garanti för att en fond går uppåt igen efter den gått neråt. Detta är sant även om de flesta fonder faktiskt går upp och ned med en långsiktigt positiv trend. Dessutom kan vi minska risken att fonden inte återhämtar sig efter en nedgång genom en mycket enkelt metod: vi delar helt enkelt upp våra investeringar på flera fonder, vilket minskar sårbarheten inför oförutsedda omständigheter. Notera också att aktiefonder inte alls har samma risknivå som en aktie.

För att illustrera idén ytterligare visas här ett par utvecklingskurvor hos några autentiska fonder:

fondkurva

Kurvan ovan visar på en fond där värdet efter cirka tre år är sämre än då fonden grundades. Betyder det att vår strategi hade misslyckats om vi investerat i denna fond? Inte nödvändigtvis då värdet under dessa tre år vid ett flertal tillfällen varit mer än utgångsvärdet och vi kunde valt att sälja med vinst. Så länge vi hade kunnat undvika att köpa på "topparna" hade vi kunnat gå med vinst.  

fondkurva

Kurvan ovan visar en fond med mildare fluktuationer än den första. I detta fall skulle även en kortsiktig investering varit lönsam då fonden gick upp från starten. Den strategi som förklaras här har inte några klara riktlinjer om när det är rätt att sälja. Det skulle gått att sälja tidigt, men om fonden till en början bara går upp måttligt behöver det inte vara fel att vänta. Notera också uppgången efter den kraftiga nedgången i mitten av diagrammet.

fondkurva

Kurvan ovan visar att fonden vid ett tillfälle störtdykt, men sedan återhämtat sig ordentligt. En långsiktig investering har i detta fall kunnat vara riktigt lönsam. En del av denna strategi handlar utifrån grundtanken kring långsiktighet om att köpa vid nedgångar.

Oftast är det så att man köper fondandelar då fonden redan funnits ett tag. Detta ändrar som du förstår inte premisserna gällande strategin. Var dock försiktig med att köpa fonder som gått uppåt en lång tid även om det är lockande, du har redan missat den förmodligen största värdeökningen och dessutom är en reaktion åt andra hållet trolig.

Välj hög risk

Det nämndes ovan att fluktuationerna kan vara en fördel. Den andra komponenten i denna strategi som här presenteras är att se till att dessa fördelaktiga fluktuationer blir stora. Eftersom vi väljer långsiktighet behöver vi också se till att våra vinster inte blir för små. En värdeökning med fem procent under fyra år till exempel är knappast en investering att skryta med och då kan du lika gärna räntespara.

Bankens rådgivare brukar ofta tala om för kunderna att välja fonder med låg risk. Jag väljer en motsatt strategi. Skälen är:

  1. Lågriskfonder brukar ungefär ge samma avkastning som en fastränteplacering hos en bank – då kan man lika väl välja traditionell sparform utan risk alls.   
  2. Fonder med högre risk tenderar fluktuera mer och det är som sagt just det du vill att dem ska göra när du använder denna strategi. En fond som har förutsättningar att störtdyka kan också skjuta uppåt som en raket. Och eftersom du kan vänta – om du följer strategins riktlinjer – är det sådana scenarier du tjänar mest på.

Bankens personal brukar ofta ge rådet att månadsspara via fonder. Dem kan till och med ibland hävda att detta är bättre än att köpa fonder sporadiskt. Enda gången då fondköp som görs vid en bestämd dag varje månad skulle vara bättre är då det hjälper en person som annars inte hade disciplin nog att lägga undan pengar. Bortsett från denna mänskliga aspekt finns det av logiska skäl inget som stöder idén om att regelbundenhet skulle vara bättre än oregelbundenhet vid fondköp.

Genom att själv välja tidpunkt för dina fondköp kan du dessutom köpa en fond som under längre tid gått neråt och som därefter kan stiga kraftigare än normalt. Det finns, som redan nämnts, ingen garanti att en nedåtgående fond vänder uppåt, men ryckigheten är en av börsens främsta kännetecken och börjar du observera fondernas rörelser kommer du märka dylika mönster. Att fondens utvecklingskurva svänger är även orsak till att den påverkas av handlarnas psykologi.

Kan man bli rik på fonder?

När det gäller fonder (aktiefonder, värdefonder etc) och inte aktier är det väldigt svårt att bli rik i den mening du omvandlar en liten summa till förmögenhet. Hur mycket du kan tjäna beror i hög grad på vad du har för budget. Fonder handlar om proportionell avkastning - om du har en miljon att investera finns goda utsikter till att tjäna 100 000, men då var du redan rik innan. Om du däremot har 10 000 över är det inte troligt att du kommer tjäna ett par hundra tusen genom att placera i fonder.

En fond som går bra under ett år kan stiga runt 10-50%, vilket självklart är lysande och överlägset bättre än till exempel valutahandel), men hur mycket pengar du fick ut av det berodde förstås på hur mycket du kunde investera. Om du vill tjäna större pengar på kortare sikt är trading något att se närmare på, men då är också riskerna större.

Sammanfattning i bild och text

infografik gällande fondsparande
Den strategi för fondköp som här presenteras är som du märkt mycket enkel att efterfölja. Det viktigaste är att du verkligen kan avsätta pengar en längre tid. Är du osäker på om du behöver pengarna inom kortare tid än cirka två-tre år bör du i stället köpa fonder med låg eller medium risk. Läs en artikel om att leva på fondavkastning.

Har du däremot möjlighet att avsätta pengar mer än tre år och kanske fem till tio missar du antagligen ett tillfälle att tjäna mer pengar ifall du väljer fonder med låg risk.

Desto längre du kan bevaka fondens utveckling utefter en tidsaxel, desto större chans är det att den kommer nå en tillfredsställande värdenivå där du kan sälja med rejäl vinst.

Diagrammen som använts som exempel i denna artikel har hämtats från Finansportalen.se. Vill du lära dig mer i ämnet rekommenderas denna guide till köp av aktier.