Hur bra är experternas råd inför investeringar?

Det finns börsexperter som är utbildade och dagligen arbetar med aktiemarknaden. Men är deras investeraringar bättre än de som vanliga aktiesparare gör?

När expertis leder helt fel

År 1994 skapades en känd hedgefond (värdepappersfond) vid namn Long-Term Capital Management L.P. Den förvaltades av två nobelpristagare i ekonomi samt en skara av matematiker och datavetenskapsmän.

Det började bra för hedgefonden Long-Term Capital Management L.P. Under mindre än två år hade värdet fördubblats på investerarnas pengar. Efter ytterligare tre år hade tillväxten fortsatt och de som varit med från början hade sett en fyrdubbling av värdet på sina investeringar.

Några veckor senare briserade ett av de största rasen hos en hedgefond någonsin. Long-Term Capital Management L.P. hade förlorade över $2 miljarder inom loppet av veckor. Hela historien kan läsas här.

Detta är ett av många exempel på att experter kan ha väldigt fel när det gäller börsinvesteringar. Aktiehandel är helt enkelt för komplex för att människor genom kunskap och intelligens ska kunna göra några säkra antaganden.

Kunskap är värdefullt och det finns många fördelar att vara påläst om man ska köpa aktier. Men att lita blint på prognoser av experter – eller sin egen kunskap – kan alltså slå fel. Det behöver inte ens vara fel på kunskaperna. Det kan vara så att kunskaperna är solida om till exempel ett undervärderat bolag, men det hindrar inte att dess aktier kan fortsätta sjunka – även marknaden kan nämligen ha fel.

Filmruta från börsen
Föreläsning att lita på? Filmruta från The Big Short.

Skillnaden mellan expertis och teckentydning

Den som är expert äger stor kunskap inom sitt område. Det är dock inte detsamma som att äga stor kunskap utanför området. Att spå om sådant som ännu inte existerar är nödvändigtvis inget som en börsexpert är särskilt bra på. Sådant får man vända sig till en futurist om (fast futurister får dock svårt när det kommer till att förutsäga något så komplext och specifikt som börsen).

Den prominente vetenskapsmannen och astronomen Stephen Hawking uttryckte en gång att det inte existerar något sådant som svarta hål. Det visade sig att Hawking hade fel, vilket dock inte gör honom till en mindre stor vetenskapsman. Vetenskap handlar om att observera befintliga fakta. När det kommer till att göra gissningar om vad som ännu inte observerats kan vetenskapsmannen göra stora misstag även om han är en av de främsta inom sitt område.

Samma sak gäller börsexperter. Ingen börsanalytiker kan säga något med minsta säkerhet om hur aktiemarknaden kommer svänga den närmaste tiden, för att inte säga under de närmaste åren. En börsanalytiker kan använda sina kunskaper och sina analysredskap för att göra antagande som är mer underbyggda än den typiska aktiehandlarens, men faktorerna som spelar in för marknadens utveckling är så pass komplex att experterna bara kan ställa upp vaga prognoser som de ständigt måste modifiera i takt med ny information.

Problemet är att all information redan är ute och därmed är inbäddat i aktiernas värde. De rådande börskurserna är summan av all tillgänglig information (det betyder inte nödvändigt att all information är noga granskad eller rätt tolkad). Experterna kan ha kunskaper om allt som går att veta för stunden, men dem vet inget om morgondagens information.

Och när experterna har rätt är det ofta för att de har förlitat sig på de tydligaste trenderna och låtit sin analys grunda sig på en fortsättning av det rådande, kanske en förstärkning eller försvagning av det rådande tendenserna. Det är mycket mer sällan en expert förutser det fullständigt oväntade.

Det fullständigt oväntade är per se fullständigt oväntat eftersom det inte fanns några indikationer på att det skulle hända. Ibland kan scenariot spelas ut annorlunda. Det kan finnas enstaka visselblåsare, som ingen vill lyssna på eftersom deras prognoser är för impopulära. Men då är det fullständigt oväntade egentligen heller inte fullständigt oväntat utan delvis undanträngt från medvetandet – ett önsketänkande om att det illavarslande inte ska existera.

Avslutningsvis ett citat av Jason Zweig: ”Unfortunately, in the financial markets, luck is more important than skill.”

Källa: The Intelligent Investor – Benjamin Graham & Jason Zweig (2003)

Del 5: Daytrading >>>