Välja rätt domän på Internet

adressfält i webbläsareEtt domännamn är detsamma som adressen till en Internetsida. Ska du lägga upp din hemsida på Internet måste du alltså ha en domän. Merapengar.org är ett exempel på ett domännamn. Läs mer om hur det går till att registrera en domän.

Saker att tänka på när du väljer domän

Finns det några bra domäner kvar?

I USA såldes för ett tag sedan en domän för över 10 miljoner dollar, se listan över de dyraste någonsin. Att vara ägare till en bra domän kan med andra ord löna sig. Eftersom attraktiva domäner kan stiga enormt i värde har många handlat domäner under de senaste åren. Men det finns fortfarande bra domäner som väntar på sin köpare. Ett svar på varför alla bra domäner inte redan är upptagna är att alla ser inte samma potential i olika domännamn. Ett annat skäl är att världen ständigt förändras och nya områden börjar existera med tillhörande terminologi samt nya produkter och tjänster.

Välja domännamn som redan registrerats

Det finns också möjlighet att köpa redan upptagna domäner på auktion, men då blir det förstås lite dyrare och inte sällan överpris. På Missdomain.com kan du leta efter svenska domäner som är till salu. Världens största sajt på detta område är Sedo.com, dock är andelen svenska domäner färre här.

Det finns också sidor där du kan kolla upp för vilka domäner registreringstiden håller på att löpa ut och eventuellt snart blir lediga, till exempel på Doon.se.

Rätt form på din domän

Att välja rätt domän på Internet är något av det viktigaste när du har planer på att göra en webbsida/blogg – i varje fall om du vill ha många besökare. Det finns några saker att tänka på:

  1. Kort och med få tecken. Om du har ett domännamn som är lätt att komma ihåg ökar troligtvis de återkommande besökarna samt chansen att de som varit på sidan kommer ihåg domänen under ett samtal med andra
  2. Kort och med få ord. En domän som består av många ord kan lätt bli omständig och ibland tappa i förtroende. Om du känner till någon sökfras som innehåller tre ord med massvis sökningar varje dag kan det kanske fungera med ett långt namn. Men oftast är ett eller två ord att föredra. Om du har två ord i domänen finns det två alternativ, antingen ettord.se eller ett-ord.se. Det går dock inte att registrera domännamn med mellanrum i.
  3. Gratis kommer inte löna sig i längden. Med en domän som www.telia/1234567.dinsida.se är det inte sannolikt att du placerar dig högt i sökmotorerna eller att folk memorerar adressen. En domän som är www.dinsida.se är ett överlägset val.
  4. Undvik helst å,ä och ö. Det är idag vedertaget att byta ut å och ä mot a och ö mot o så. Med å, ä och ö tillkommer också problem med mailadressen till sidan. Dock är detta en punkt där förändringar håller på att ske och det blir allt vanligare med domäner av detta slag.

.se, .nu, eller .com?

Det finns många domänsuffix, men alla har inte lika värde. Om du gör en sida med svenskt innehåll bör .se vara ditt förstaval så länge det inte låter alltför illa. Suffix som .nu, .org, .net och .com är alla bra alternativ.

Förr var .org reserverat för organisationer och .net reserverat för nätverk, men så är det inte idag. Suffixet .com är amerikanskt, men fungerar bra i Sverige. Var dock noga ifall du använder .com att inte göra besökaren osäker på om det är en svensk eller amerikanskt sida vilket ibland kan vara av vikt.

Med vissa domänsuffix som till exempel .name kommer du signalera något specifikt och du kan dessutom få en värre uppförsbacke än nödvändigt i sökmotorernas ranking. Det finns en mängd andra domänsuffix och du kan ofta se vad det finns att välja mellan när du besöker en återförsäljare, vilket vi nu ska gå över till.

Pris

Du bör kunna få en domän för runt hundra kronor eller strax över. Det finns många företag som säljer domäner idag, jämför därför priser innan du beställer ett domännamn.

Här kan du köpa domäner till bra pris

One.com
.se - 110 kr
.nu - (finns ej)
.net - 115 kr
.org - 115 kr
.com - 115 kr
.biz - 150 kr

Loopia.se
.se - 129 kr
.nu - 139 kr
.net - 129 kr
.org - 129 kr
.com - 99 kr
.eu - 99 kr

Domäner som investering

Köpa domän som investering - en bra idé?

Att domäner kan säljas för stora summor är ingen hemlighet, men det måste inte betyda att köp av domäner är en bra investering. En stor andel av världens registrerade domäner ägs av ett fåtal företag och dessa säljer givetvis många domäner till bra pris. Men det beror på att dem äger sådana extrema antal. För dig som funderar på att köpa någon enda eller ett par domäner i tanken att sedan sälja dyrare handlar det mycket om lita till turen. Om du bara äger ett fåtal domäner som du lägger ut för auktionering är det liten chans att någon kommer vara intresserad av just dessa.

Things have changed

Domänköp som investering inte är alls lika gångbart idag som för säg tio år sedan. Den stora anledning till detta är att domännamn som heter detsamma som ämnesnamnet inte anses lika attraktiva längre. För tio år sedan var det en stor fördel när det gällde ranking i sökmotorer att ha ett domännamn som hette samma sak som sökordet eller sökfrasen. Idag är läget ett helt annat – det finns idag egentligen ingen direkt korrelation alls mellan domänens namn och hur väl webbplatsen placerar sig på olika sökord.

Det kan fortfarande vara attraktivt i vissa fall att ha ett domännamn som är likadant som ämnesområdet. Det kan dels ge en känsla av att domänen har funnits länge och är en auktoritet inom sin nisch, dels kan det ha viss prestige. Det omvända kan dock också gälla beroende på område. Att starta ett nytt bilmärke och kalla det för bilmärke.se kommer knappast gagna varumärket.

Om du tänk investera i domännamn idag (denna artikel är uppdaterad 2020) bör du inte fokusera alltför mycket på ämnesnamn. En bättre idé är troligtvis att fokusera på namn som kan låta bra på företag. Som du säkert snabbt inser är detta betydligt svårare, vilket är en av orsakerna till att registrerar domäner i investeringssyfte är ganska så svårt numera.

Om du redan äger domäner, hur mycket är dem i så fall värda?

Det finns inget objektivt sätt att värdera domäner. Priset beror helt på köparen. Särskilt idag då det är mycket svårare att gissa sig till vilka domännamn som andra kan tänkas vilja ha för sina verksamheter.

Vilka domänsuffix lämpar sig bäst i en domänportfölj?

Om du tänkt investera i domäner bör du främst ha domäner med väletablerade domänsuffix i din portfölj. Som redan sagts är det färre idag som söker efter domännamn som matchar ämnesnamn och därför är det lite anledning att äga flera domäner med samma namn fast med olika suffix. Chansen att något kommer betala för att få äga en domän med .info, .me eller .bix är inte stor.

Med andra ord om det gäller svenska domäner är det främst .se som gäller och i andra hand .nu och .com.

Därför kan vissa domännamn stiga mycket i framtiden

Under senare tid har nätneutraliteten förlorat flera strider. En sak som kan drabba ägare av domäner är att priserna kan bli helt annorlunda än tidigare. Vad som hittills gällt är att kostnaden för att nyregistrerar är samma för alla domäner med ett visst suffix.

Vad som hänt under 2019 är dock att marknaden öppnats för olika prissättningar. Tidigare valde ICANN som bestämmer över internetdomäner att kräva ett pristak, en inställning de dessvärre valt att överge. Vad som kan hända är att de företag som sätter priserna väljer att höja årskostnaden på premiumdomäner, det vill säga sådana som anses extra attraktiva. Ägaren kommer då inte ha något annat val utöver att betala vilket priset än blir om denne inte vill släppa sin domän.

Detta gäller i nuläget bara några toppdomäner av vilka .org-domäner är den mest populära, för vilka det inte lägre finns något tak som säljaren måste hålla sig under. Inom några år går även tidigare kontrakt ut för exempel .com när det gäller maximal årskostnad, därefter kan företaget som är den ursprungliga säljaren av domännamnet välja att ta ut hur hög avgift som helst.

Om detta blir verklighet är det ytterligare ett skäl för att inte investera i domäner. Prissättningen kommer eventuellt redan göras före en domän kan registreras beroende på hur attraktiv den kan tänkas vara och därmed blir det svårare att göra en vinst på en sådan domän.

Läs också: Billiga webbhotell >>>