Placera dig högt på Google - SEO del 1

SEO (Search engine optimization) är detsamma som sökoptimering, det vill säga hur du konstruerar din sida på ett sätt som får den att placera sig högt i de olika sökmotorerna (Google, Bing etc).

Sökoptimering handlar dock inte enbart om tekniska saker som kan relateras till hemsidans källkod utan handlar också till exempel om hur många sidor din hemsida hyser (desto fler desto bättre) och hur många ord som ingår i en artikel (även här är det bra med en viss mängd ord).

De viktigaste elementen för sökoptimering

Vad som kommer behandlas är de viktigaste elementen som ofta kan modifieras i hög grad och på så sätt resultera i en betydligt högre placering på Google – jag relaterar framför allt till Google av det uppenbara skäl att den för tillfället är världens överlägset viktigaste sökmotor.

Titel (title)

Efter domännamnet (Domänen ska inte tas upp här då denna redan behandlats i en separat artikel) är titeln det enskilt viktigaste elementet för en bra placering i Google. Vad jag avser med titel här är den text som visas i den blå listen överst i webbläsaren. På den här sidan står det Hur du placerar dig högt på Google.

Det är också denna text som blir rubriken när sökresultaten visas i sökmotorn (den så kallade "serpen"). Just därför är det viktigt att du också försöker formulera en ”säljande” titel så att fler besökare klickar på din sida. Men allra viktigast är att den är beskrivande på ett korrekt vis och att du inte upprepar ett ord flera gånger (två gånger kan fungera om formuleringen är bra).

Titeln ska helst innehålla mindre än 64 tecken. Ett enda ord kan vara bra i vissa fall, men tänk på att det samtidigt ska vara en text som lockar besökaren till din sida. Läs vidare i detta ämne: Klickfördelning i sökresultatet.

Rubrik (H1)

Nästa mycket viktiga element är H1-taggen, det vill säga sidans rubrik. Den här sidans rubrik är Placera dig högt i Google - SEO del 1. Riktlinjerna för H1 är ungefär lika som för Title-taggen, men den får gärna vara något kortare än titeln (maximalt antal tecken som ej bör överskridas är 40 stycken).

Här kan du fokusera mer på viktiga sökord, att den är ”säljande” är inte av samma vikt som med titeln – besökaren har ju redan anlänt på sidan.

Under- och mellanrubriker (H2-H6)

Förutom H1-taggen är det bra om du använder underrubriken H2 och eventuellt ytterligare mellanrubriker ned till H6. Om du placerar dina nyckelord i dessa får de mer tyngd än de har i den vanliga texten.

Text

En bra text i sökoptimeringssyfte innehåller en visst kvantitet av ord inklusive sökord. 100-200 ord är i minsta laget, försök åtminstone att komma upp i över 250 ord.

Sökord är som sagt viktigt när det handlar om sökoptimering. För denna sida är till exempel SEO ett viktigt sökord. Att understundom lägga fetstil eller kursivering på något sökord är heller inte fel.

Vad du dock ska undvika är att överdriva frekvensen av dina sökord. Google är inte skapat av amatörer så för att kunna strö sökord i din text måste du också producera en ansenlig textmassa. Google håller dessutom saker hemliga vilket resulterar i att svaret på vad som är en perfekt andel uteblir, men under 1% är för lite och över 10% är alldeles för mycket för ett sökord i en text.

Meta-taggar

Det finns också något som kallas meta-taggar och meta betyder att du inte ser dem, men sökmotorernas robotar däremot kan läsa av dem. Det finns olika slags meta-taggar, oftast förekommande torde meta description och meta keywords vara. Meta-taggar anses idag inte ha någon större påverkan på vart din sida hamnar i sökresultatet, men att skriva in en meta description kan vara bra eftersom vissa sökmotorer använder denna som texten under rubriken för din sida i serpen.

En bra meta description som väcker besökarens intresse och får denne att välja din sida i stället för de sidor som omger din i listan för sökresultatet kan därför vara värd att göra.

Koden för en meta description ser ut så här (kan placeras direkt efter <title>)

<meta name="Description" content="Skriv din text här som inte bör vara längre än 25-30 ord. " />

Del 2: Interna länkar, externa länkar och PageRank >>>